miércoles, 1 de agosto de 2007

RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ POLÍTICA DE COMPROMÍS

Los acuerdos no sólo hay que firmarlos, sino que hay que leerlos y respetarlos. para quien todavía no haya leído el documento del pacto del Compromís, puede acceder a una fotocopia del acta original de notaría,pinchando aquí

En ningún momento en el documento pone que los integrantes del grupo parlamentario puedan hacer lo que Mireia, Mónica y los dos del Bloc están haciendo. Lo que sí dice el documento es como hay que actuar y estos desleales no lo están cumpliendo.

A continuación pongo la RESOLUCIÓN DE COMISIÓN POLÍTICA DEL COMPROMÍS.

Adjuntem Resolució aprovada per la Comissió Política de Compromís sobre el càrrec de Síndica del Grup Parlamentari, aprovada amb els vots d’EUPV, Els Verds del País Valencià i Izquierda Republicana, (amb els vots en contra de Bloc i Verds-Esquerra Ecologista).
——————–
RESOLUCIÓ DE LA COMISSIÓ POLÍTICA DE COMPROMÍS

El punt 7 de l’Acord de Coalició Autonòmica del “Compromís pel País Valencià” arreplega literalment al seu punt setè la següent redacció: “Totes les formacions polítiques integrants de la coalició es comprometen a crear un grup parlamentari comú únic a les Corts Valencianes (sota el nom i logo genèric de la coalició), on el programa de la Coalició serà la base política a preconitzar i defensar.
Correspondrà a un Diputat/ada d’EUPV el càrrec de síndic del Grup, i el de Portaveu Adjunt a un diputat/ada del Bloc”.

No existeix cap dubte que segons la voluntat de l’acord de Coalició és a EUPV a qui correspón proposar al Síndic o Síndica del Grup Parlamentari a les Corts Valencianes, i és al BNV a qui correspon la proposta del Portaveu Adjunt. Per tant, la Comissió Política de Compromís acorda:

1. Reconèixer a Glòria Marcos com a única Síndica del Grup Parlamentari de Compromís legitimada en virtut dels acords signats per les forces polítiques que conformen el “Compromís pel País Valencià”, així com pels acords dels òrgans de decisió d’EUPV.

2. Desestimar qualsevol elecció de Síndic/a del Grup diferent al que estableixen els acords, siga pel procediment que siga. Per tant, declarar que el nomenament, si així es produeix, de Mònica Oltra com Síndica no compta amb cap legitimitat derivada dels acords de “Compromís pel País Valencià”.

3. Donar trasllat d’aquesta resolució al Grup Parlamentari de “Compromís” i a la Mesa de les Corts Valencianes.

València, 26 de juliol de 2007